Україна. ІНКЛЮЗІЯ

Система автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів

Увійти
Зареєструватися

Інструктивно-методичні матеріали для закладів освіти

Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти «Абетка для директора», ДСЯО України, 2020, Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/Abetka_dlya_Dyrektora_2020_compressed.pdf

 

Інформаційний посібник «Новий освітній простір. БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ» 01.03.2019 https://mon.gov.ua/ua/tag/novij-osvitnij-prostir

 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПОРАДНИК  ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

 

Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (навчально-методичний посібник)

 

Навчальний посібник для ЗВО "Інклюзивна освіта"

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку/навчально-методичний посібник /авт.:О.В.Чеботарьова, Г.О.Блеч, І.В. Гладченко, С.В.Трикоз, І.В. Бобренко та ін.-К.,ІСП НАПН України, 2020 (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку)

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями інтелектуального розвитку /навчально-методичний посібник/ авт.: О.В. Чеботарьова, Г.О.Блеч, І.В. Гладченко, С.В.Трикоз, І.В. Бобренко та ін.: за ред. О.В.Чеботарьової.-К.,ІСП НАПН України, 2019 (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями інтелектуального розвитку)

 

Методичні рекомендації "Виявлення і подолання труднощів опанування навички читання в учнів загальноосвітніх навчальних закладів"

Навчально-методичний посібник «НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ», рекомендовано МОН, Харків, видавництво «Ранок», 2019 http://lib.iitta.gov.ua/719471/1/

Посібник «Дитина з порушенням слуху: навігація для батьків», Київ, 2018 https://lib.iitta.gov.ua/715811/1/%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D1%83-%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2.pdf

 

Посібник «ДИТИНА З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ», С.В. Литовченко, В.В. Жук, О.М. Тараненко, Харків, 2018, http://lib.iitta.gov.ua/714037/1/%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D1%83.pdf

Навчально-методичний посібник «Освіта дітей з порушеннями слуху : сучасні тенденції та технології»: http://lib.iitta.gov.ua/716978/

 

Інформаційний посібник «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА», 2018, МОН https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/NEW-SCHOOL.pdf

 

 ХРЕСТОМАТІЯ сучасної української дитячої літератури для читання в 1,2 класах, серії «Шкільна бібліотека» видавництво СТАРОГО ЛЕВА https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/pochatkova/hrestomatiya_ukr-lit-1-2klass.pdf

 

ХРЕСТОМАТІЯ сучасної української дитячої літератури для читання в 3,4 класах, серії «Шкільна бібліотека» видавництво СТАРОГО ЛЕВА https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/pochatkova/hrestomatiya_ukr-lit-3-4klass.pdf

 

Навчально-методичний посібник «Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти», Київ, 2020, МОН, ДНУ «ІМЗО», ГО «Ла Страда-Україна», Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки Європейського Союзу https://www.unicef.org/ukraine/sites/unicef.org.ukraine/files/2020-07/Посібник_Протидія%20насильству_0.pdf

 

Методичний посібник «Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід», Київ, 2019, МОН, ДНУ «ІМЗО», ГО «Ла Страда-Україна», Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/2019-11-25-protydiy-bullingy.pdf

 

Навчально-методичний посібник «Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «Рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладі освіти», Київ, 2018, МОН, НАПН України, УНМЦ ППСР, ДНУ «ІМЗО», ГО «Ла Страда-Україна», Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки Європейського Союзу https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/porozuminnyala-stradametodposibniksayt.pdf

 

Методичний посібник «КОДЕКС БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА», Київ, 2018, МОН, ВБО Український фонд «Благополуччя дітей» https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/21kbos.pdf

 

Методичні рекомендації «Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічних служб» за загальною редакцією В.Г. Панка, Київ, 2018, УНМЦ практичної психології і соціальної роботи  https://mon.gov.ua/storage/app/media/minimumi.pdf

 

Електронні версії підручників на сайті ІМЗО

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/


«Діти із синдромом Дауна: факти, навчання, допомога. Методичні рекомендації», USAID|Україна, Інклюзивна освіта: крок за кроком, Киів, 2015

http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/269/

 

«Дитина з аутизмом у закладі освіти. Методичні рекомендації», USAID|Україна, Інклюзивна освіта: крок за кроком, Киів, 2015

http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/268/

 

Колупаєва А.А., Савчук Л.О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене: наук.-метод. посіб./ А.А.Колупаєва, Л.О.Савчук, К.: Видавнича група «АТОПОЛ», 2011.-274 с.

http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/22/

 

Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад: Навчально-методичний посібник/ Кол. упорядників:Патрикеєва О.О., Дятленко Н.М., Софій Н.З., Найда Ю.М. Під заг.ред. Шинкаренко В.І. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2013.-100 с.

http://ussf.kiev.ua/ieeditions/44/

 

ECERS-3 Методика оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти: чому, як, навіщо/ Розроблено у межах проєкту «Створення дружнього до дитини та інклюзивного середовища в закладі освіти» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).http://ussf.kiev.ua/ccdeditions/347/

 

ПРОСТІР І ВМЕБЛЮВАННЯ/ Розроблено у межах проєкту «Створення дружнього до дитини та інклюзивного середовища в закладі освіти» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

http://ussf.kiev.ua/ccdeditions/346/

 

ПОВСЯКДЕННІ ПРАКТИКИ ОСОБИСТІСНОГО ДОГЛЯДУ/ Розроблено у межах проєкту «Створення дружнього до дитини та інклюзивного середовища в закладі освіти» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

http://ussf.kiev.ua/ccdeditions/345/

 

Мовлення та грамотність/ Розроблено у межах проєкту «Створення дружнього до дитини та інклюзивного середовища в закладі освіти» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

http://ussf.kiev.ua/ccdeditions/344/

 

Види навчально-пізнавальної діяльності/ Розроблено у межах проєкту «Створення дружнього до дитини та інклюзивного середовища в закладі освіти» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

http://ussf.kiev.ua/ccdeditions/343/

 

Взаємодія/ Розроблено у межах проєкту «Створення дружнього до дитини та інклюзивного середовища в закладі освіти» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

http://ussf.kiev.ua/ccdeditions/342/

 

Ключові показники якості дошкільної освіти/ Розроблено у межах проєкту «Створення дружнього до дитини та інклюзивного середовища в закладі освіти» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

http://ussf.kiev.ua/ccdeditions/335/

 

Що таке якісна дошкільна освіта/ Розроблено у межах проєкту «Створення дружнього до дитини та інклюзивного середовища в закладі освіти» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

http://ussf.kiev.ua/ccdeditions/334/

 

Перехід від послуги раннього втручання до дошкілля/За заг. ред. Кукуруза А.В., Софій Н.З.-К.: 2020

http://ussf.kiev.ua/ccdeditions/330/

 

Підвищення якості дошкільної освіти та догляду за дітьми в Україні./Підготував доктор педагогічних наук Ян Пітерс за фінансової підтримки ЮНІСЕФ. Пітерс, Я. (2018). Підвищення якості дошкільної освіти та догляду за дітьми в Україні. VBJK. Гент. 

http://ussf.kiev.ua/ccdeditions/329/


Критерії якості дошкільної освіти: звіт за результатами дослідження міжнародного проекту «Міжнародні критерії якості дошкільних освітніх програм» (ECERS) /Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕф) в Україні, 2019

http://ussf.kiev.ua/ccdeditions/328/


Середовище, що належить дітям: порадник для педагогів закладів дошкільної освіти/ Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй в Україні, 2019

http://ussf.kiev.ua/ccdeditions/327/


Розвиваємо громадянські компетентності з 1 класу. Навчально-методичні матеріали./Під заг. ред. Бібік Н. М., Араджионі М. А. — К.: ФОП «Парашин К. С.», 2018. — 880 с.

http://ussf.kiev.ua/ccdeditions/324/

 

Нова українська школа: порадник для вчителя./Під заг. ред. Бібік Н. М. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с.

http://ussf.kiev.ua/ccdeditions/310/

 

Посібник «Ляльки з особистими історіями (ляльки -персони): методика соціального та психологічного розвитку дитини». Методичний посібник для педагогів і тренерів. ./Під заг. ред. Софій Н. З., Найда Ю.М. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 52 с.

 

Освіта для соціальної справедливості (освіта вільна від упереджень.) Навчально-методичні матеріали. / Проект «Поширення досвіду центрів для батьків у ромських грома- дах». – К.: 2015

http://ussf.kiev.ua/ccdeditions/293/

 

Про сто і один метод активного навчання. (Методичний посібник для тренерів, вчителів закладів загальної середньої освіти та викладачів вищої освіти).

http://ussf.kiev.ua/ccdeditions/3/

 

Посібник для вчителя початкових класів «Доброго ранку! Ми раді, що ви тут!» /Посібник для вчителів початкових класів. 

http://ussf.kiev.ua/ccdeditions/?page_nom=3

 

Чи розумієш ти мене?/Проект «Забезпечення якісної освіти для ромських дітей у дошкільних навчальних закладах і початкових класах» реалізовано Всеукраїнським  фондом «Крок за кроком» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» і Фонду Відкритого суспільства. http://ussf.kiev.ua/ccdbookletsprograms/309/


Технології психолого-педагогічно супроводу супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі. Навчально-наочний посібник.Київ.2015

http://www.ussf.kiev.ua/images/news/2016.02.10/Tehnologii%20Autizma.pdf

 

Підтримка розмаїття у класі: практичний посібник Тім Лорман, Джоан Депплер, Девід Харві © Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні», 2011 / 

http://www.education-inclusive.comhttp://www.ussf.kiev.ua

 

Довідник безбар’єрності  

https://bf.in.ua

 

Прийняття Для дітей суспільство без бар’єрів.№1

https://drive.google.com/file/d/1VH1ZBVTNIZ_lYqOdemZwl5EkxEptYs1a/view

 

Для дітей суспільство без бар’єрів.№2 

https://www.youtube.com/watch?v=0Q3l5bcpm34

 

Календар турботи про себе (Рекомендації Світлани Ройз) (Рекомендації для батьків, вчителів та усім, кому необхідно і важливо відновити внутрішні ресурси, здійснити профілактику вигорання)  

https://nus.org.ua/kalendar-poradnyk/

 

Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з інтелектуальними порушеннями (Навчально-методичний посібник) авт. О.В.Чеботарьова та ін.-К.,ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2018.-123 с.

https://drive.google.com/file/d/1lUb7IcZv22aEvkyLRag9vyf7XhKV6Eak/view

 

Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку.(навчально-методичне видання)С.В.Трикоз, Г.О. Блеч, - Харків: Вид-во «Ранок», ВГ «Кенуру», 2018.- 40 с.

https://drive.google.com/file/d/1R-S__ysfPVODaIKuf9A8wpSPEirOzBsz/view

 

Особливості професійної діяльності спеціалістів психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивноу освітньому просторі (методичні рекомендації).О.Вознюк.Житомир. 2019 

http://zippo.net.ua/data/files/2019/voznyuk_om_metod_rek.pdf

 

Якщо малюк народився з порушеннями розвитку. Як підтримати батьків: поради для спеціалістів і близьких людей.

https://www.unicef.org/ukraine/media/12911/file/tips%20for%20relatives%20and%20specialists.pdf

Поради вчителям щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами у класі з інклюзивним навчанням. Гаяш О.В.,Ужгород, ІВЦ ЗІППО, 2014

https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2019-08/31/2/Метод%20посібник%20...асистенту%20вителя%20в%20роботі%20з%20дітьми%20з%20ООП.pdf

 

Конвенція про права дитини (ООН, 1989, в посібнику)

https://www.unicef.org/ukraine/media/2596/file/Convention%20in%20Ukrainian.pdf

 

Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник/Н.М.Дятленко, Н.З.Софій, О.В.Мартинчук, Ю.М.Найда, під заг.ред.М.Ф.Войцехівського.-К.:ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015.-172с.

 

Інвалідність та суспільство: навчально-методичний посібник. За заг. редакцією Байди Л.Ю., Красюкової-Еннс О.В.- К.,2012.-216 с. 

https://ud.org.ua/images/pdf/Invalidnist_ta_suspilstvo.pdf

 

Основи інклюзивної освіти: навчально-методичний посібник. За заг. ред. А.А.Колупаєвої.- К.: «А.С.К.»,2012.-307 с.

 

Порошенко М.А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник.- К.: ТОВ «Агенство «Україна», 2019.-300 с.

 

Софій Н.З. Спільність зусиль: фахівці в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник.- К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2016.-108 с.

 

Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл: посіб./ [Тоні Бут]; пер. з англ. – К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 190.

 

Особливі діти в умовах загальноосвітньої школи (досвід закладів освіти Дніпровського району м. Києва). Практично-методичний посібник /Упорядник Сидоренко Н.А. – К.: РНМЦ Дніпровського району, 2015.- 64 с.

 

Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник /Н.М.Дятленко, Н.З.Софій., О.В.Мартинчук, Ю.М.Найда, під заг. ред. М.Ф.Войцехівського. – К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015.— 172с.

 

Школа для кожного: посібник / Упорядник: Байда Л. Ю. – К., 2015. – 60 с.

 

Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник/ Кол. авторів: Колупаєва А.А., Софій Н.З., Найда Ю.М. та ін. За заг. ред. Даніленко Л.І., – К.: 2007. – 128 с.

 

Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад: Навчально-методичний посібник / Кол.упорядників: Патрикеєва О. О., Дятленко Н. М., Софій Н. З., Найда Ю. М. Під заг. ред. Шинкаренко В. І. — К.: ТОВ «Видавничий дім “Плеяди”», 2013. — 100 с.

 

Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад: Навчально-методичний посібник / Кол. упорядників: Патрикеєва О. О., Софій Н. З., Луценко І. В., Василашко І. П. Під заг. ред. Шинкаренко В. І., — К.: ТОВ «Видавничий дім “Плеяди”», 2013. — 96 с.

 

М.Сварник. Інклюзивна освіта в Україні: попередній аналіз ситуації / Інклюзивна освіта. Збірник матеріалів проекту. – К.: 2013

 

Посібник “Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі: навч. курс та наук.-метод. посіб.” / Т.В.Сак. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 168 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»).

 

Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник / За ред. А.А. Колупаєвої. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012.

 

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник у 9 книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К., 2010. – 363 с.

 

Колупаєва А. А., Єфімова С.М. Навчальний курс «Вступ до інклюзивної освіти». – К.: Науковий світ, 2010. – 20 с.

 

Колупаєва А.А., Савчук Л.О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене: наук.-метод. посіб. / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук, К.: Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. – 274 с.

 

Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів: Навчально-методичний посібник. – Київ, 2010. – 96 с.

 

Колупаєва А.А., Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 192 с.

 

Єфімова С.М., Королюк С.В. Лідерство та інклюзивна освіта: навчальний курс та методичний посібник / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 164 с.

 

Таранченко О.М., Найда Ю.М. «Диференційоване викладання в інклюзивному навчальному закладі»: навчальний курс та методичний посібник / за загальною редакцією Колупаєвої А.А. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 124 с.

 

Колупаєва А.А. Програма курсу «Основи інклюзивної освіти» для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра педагогічного спрямування). – К.: «А.С.К.», 2012. – 31 с.

 

І. Луценко, В. Крижанівський, Е. Добин. Відстоювання інтересів дітей з особливими потребами, дітей з інвалідністю на інклюзивну освіту: Тренінговий модуль / За заг. ред. О. Красюкової-Еннз, О. Софій, М. Сварника. — Українсько-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» — К., 2010. — 46 с.

 

Модуль. Консультативна політика / Авторський колектив: Ольга Красюкова-Еннс, Шерл Крокер, Тамара Луценко, Юлія Найда // Канадсько-український проект: «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»: тренінгові модулі.-К., 2011.-132с.

 

Модуль. Доступність та універсальний дизайн / Авторський колектив: Ольга Красюкова-Еннс, Ярослав Грибальський, Лариса Байда, Володимир Азін. // Канадсько-український проект: «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»: тренінгові модулі.-К., 2011.-132с.

 

Модуль. Розробка соціальної політики / Авторський колектив:Елеонора Чорнобой, Ольга Красюкова-Еннс, Лариса Байда, Олег Лепетюк // Канадсько-український проект: «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»: тренінгові модулі.-К., 2011.-132с.

 

Модуль. Вступ до питань «інвалідності» / Авторський колектив: Лариса Байда, Ольга Красюкова-Еннс, Антоніна Обухівська, Елеонора Чорнобой // Канадсько-український проект: «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»: тренінгові модулі.-К., 2011.-132с

 

Л. Климанська, Г. Герасим, Д. Блей. Організаційний розвиток: Тренінговий модуль / За заг. ред. О. Красюкової-Еннз, О.Софій, М.Сварника. — Українсько-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» — К., 2010. — 62 с.

 

Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі. Довідник для батьків. Досвід Канади: посіб. – К.: Паливода А.В., 2012. – 50 с.

 

Розвиток політики інклюзивних шкіл. Інтегроване планування послуг, їх надання та фінансування в Канаді: посібник / Дж. Блейз, Е. Чорнобой, Ш. Крокер, Е. Страт, О. Красюкова-Еннз. – К.: Паливода А. В., 2012. – 46 с.

 

Планування спрямоване на кожного учня: посібник з розроблення та впровадження індивідуальних начальних планів: посіб. – К.: Паливода А.В., 2012. – 86 с.

 

Інклюзивна освіта. Посібник для батьків. Досвід Канади: посіб. – К.: Паливода А.В., 2012. – 120 с.

 

Огляд ролі асистентів учителів у канадських школах. Досвід провінцій Манітоба, Нова Шотландія та Альберта: посібник / Е. Чорнобой, О. Красюкова-Еннс. – К.: Паливода А. В., 2012. – 32 с.

 

Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практичний посібник. / [Тім Лорман, Джоан Деппелер, Девід Харві]; пер. з англ. – К.: СПД-ФО Парашин І.С., 2010. – 296 с.

 

Доступність та універсальний дизайн: навчально-методичний посібник. Азін В.О., Грибальський Я.В., Байда Л.Ю., Красюкова-Еннс О.В. – К., 2013.-128 с. 

https://ud.org.ua/images/pdf/Dostupnist_ta_universalniy_dizayn.pdf

 

Софій Н.З. Особливості планування в інклюзивному класі: створення індивідуальної навчальної програми// Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук.-метод.зб.: / за ред. В.В.Засенка, А.А.Колупаєвої. -2014. Вип.6.-С.150-154.

 

Софій Н.З.  Залучення батьків до процесу оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання// Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук.-метод.зб.: / за ред. В.В.Засенка, А.А.Колупаєвої. -2013. - Вип.4.-Ч.2.- С.312-320.

 

Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі: навчально-научний посіб. /Укладач – Скрипник Т.-К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015.-56 с.

 

Федоренко О.Ф. До питання про впровадження інклюзивного навчання учнів з особливостями психофізичного розвитку: теоретико-методологічні засади/ О.Ф.Федоренко //Збірник наукових праць Кам’янець -Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2013.- Вип.23(2).-С.108-115.