ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Конституція України

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про повну загальну середню освіту”

Закон України “Про професійну (професійно-технічну) освіту”

Закон України “Про фахову передвищу освіту”

Закон України “Про вищу освіту”

Закон України “Про дошкільну освіту”

Закон України “Про охорону дитинства”

Закон України “Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї”

Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”

Закон України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

Закон України “Про соціальні послуги”

Закон України “Про державну соціальну допомогуособам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”

Закон України “Про державну соціальну допомогуособам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”

Закон України “Про інформацію”

Закон України “Про телекомунікації”

Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Закон України “Про захист персональних даних”

Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”

Закон України “Про електронні довірчі послуги”