Україна. ІНКЛЮЗІЯ

Система автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів

Увійти
Зареєструватися

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 

 Конституція України

 Закон України “Про освіту”

 Закон України  “Про повну загальну середню освіту

 Закон України  “Про професійну (професійно-технічну) освіту”

 Закон України  “Про фахову передвищу освіту”

 Закон України  “Про вищу освіту”

 Закон України  “Про дошкільну освіту”

 Закон України «Про позашкільну освіту»

 Закон України «Про охорону дитинства»

 Закон України «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї»

 Закон України “Про основисоціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

 ЗаконУкраїни  «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»

 ЗаконУкраїни  «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

 Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»

 Закон України «Про соціальні послуги»

 Закон України "Про державну соціальну допомогуособам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"

 Закон України  "Про державну соціальну допомогуособам, які не мають права на пенсію, та особам з   інвалідністю"

 Закон України  «Про інформацію»

 Закон України  «Про телекомунікації»

 Закон України  «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»

 Закон України  «Про доступ до публічної інформації»

 Закон України  «Про захист персональних даних»

 Закон України  «Про електронні документи та електронний документообіг»

 Закон України  «Про електронні довірчі послуги»

 

 

 

МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 

Загальна Декларація прав людини (ООН,1948) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text

Конвенція про боротьбу з дискримінацією (ЮНЕСКО,1960)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_174#Text

Конвенція про права осіб з інвалідністю (Конвенція про права інвалідів) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text

Конвенція про права дитини (ООН, 1989) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text

https://www.unicef.org/ukraine/media/2596/file/Convention%20in%20Ukrainian.pdf

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю (1993)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_306#Text

Саламанкська декларація і рамки дій (1994) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-94#Text

Дакарські рамки дій «Освіта для всіх»: виконання наших загальних зобов’язань (2000) http://multycourse.com.ua/ua/

Європейська соціальна хартія (переглянута), ратифікована Законом України від 14 вересня 2006 р. № 137-V

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Копенгагенська декларація про соціальний розвиток (1995) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_505#Text Інчхонська декларація. (2015)