Будь ласка, для друку використовуйте PDF версію звіту.
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
05 серпня 2019 року № 1069
ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ
інклюзивно-ресурсного центру
за 2022 рік
Подають: Терміни подання:
Інклюзивно-ресурсні центри - структурним підрозділам з питань діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів органів управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій

Структурні підрозділи з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою
обласних, Київської міської державних адміністрацій – Міністерству освіти і науки України
не пізніше
15 лютого

не пізніше
25 лютого
Форма № 1-ІРЦ
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
05 серпня 2019 року № 1069
(за погодженням з Держстатом)
Респондент:
Найменування Комунальний заклад «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради"
 
Місцезнаходження 36014, Полтавська область, м.Полтава, Київський район, Івана Нечуя-Левицького, 4 
  
(поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офісу)
Тип міський
(районний, міський, районний у місті, ОТГ)
Підпорядкування Полтавська міська рада
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 4 2 2 7 7 7 2 9
 
Розділ I. Контингент дітей з особливими освітніми потребами (осіб)
Назва показника
рядка
Загальна кількість дітей,які пройшли
комплексну психолого-педагогічну оцінку
розвитку в ІРЦ*
Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ*
яким корекційно-розвиткові послуги
надаються фахівцями ІРЦ
(з графи 2)
Кількість дітей,
які пройшли
повторну оцінку
усього
від 2 до 5 років
від 6 до 18 років
з них
усього
від 2 до 5 років
від 6 до 18 років
здобувають освіту в інклюзивних
групах ЗДО*,
(з графи 3)
здобувають освіту в спеціальних
групах ЗДО*,
(з графи 3)
здобувають освіту в інклюзивних
класах ЗЗСО*,
(з графи 4)
здобувають освіту в спеціальних
класах ЗЗСО*,
(з графи 4)
здобувають освіту за
індивідуальноюформою
(з графи 4)
здобувають загальну середню
освіту в ЗППТО*,
(з графи 4)
здобувають загальну середню
освіту в ЗФПО,ЗВО*,
(з графи 4)
здобувають освіту в спеціальних
ЗЗСО*
(з графи 4)
не навчаються
з інвалідністю, (з графи 2)
усього (з графи 2)
від 2 до 5 років (з графи 3)
від 6 до 18 років (з графи 4)
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
З порушеннями зору 01 70 376 165 211 3 77 11 9 166 110 85 25 8 15 15
у
тому
числі
зі сліпотою
02 1 5 1 4 5 1 4 1 1
зі зниженим
зором
03 69 371 164 207 3 77 11 9 166 105 84 21 8 14 14
З порушеннями слуху 04 5 20 9 11 2 4 1 1 12 7 5 1 2 2
у тому числі з глухотою 05 5 5 5 5
зі зниженим
слухом
06 5 15 9 6 2 4 1 1 7 7 1 2 2
Зі сліпоглухотою 07
З порушенням
опорно-рухового
апарату
08 12 111 66 45 3 35 22 17 34 28 6 2 7 7
у
тому
числі
збережений
інтелект
09 8 110 66 44 3 35 22 16 34 28 6 1 4 4
з
інтелектуальними
порушеннями
10 4 1 1 1 1 3 3
З тяжкими
порушеннями
мовлення
11 61 404 278 126 70 117 43 4 170 91 79 1 1 14 5 9
З розладами
аутистичного
спектра
12 6 8 3 5 1 2 1 4 2 2 7 4 4
 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Із затримкою
психічного розвитку
13 34 177 26 151 19 1 111 12 13 21 6 15 3 19 19
З порушеннями
інтелектуального
розвитку
14 84 235 86 149 17 34 68 27 36 53 35 18 16 3 45 3 42
у
тому
числі
легкого
ступеня
15 26 197 78 119 11 34 62 25 17 48 33 15 2 3 14 1 13
помірного
ступеня
16 19 17 4 13 3 3 1 8 2 1 1 3 12 12
тяжкого
ступеня
17 37 20 4 16 3 3 1 10 3 1 2 10 18 2 16
глибокого
ступеня
18 2 1 1 1 1 1 1
Із складними
порушеннями
розвитку
19 45 472 136 336 7 31 26 163 66 179 98 81 1 1 18 18
Кількість осіб, які
пройшли комплексну психолого-
педагогічну оцінку
розвитку та у яких не
виявлено особливих
освітніх потреб
20 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Усього (сума рядків
01, 04, 07, 08, 11-14,
19-20)
21 329 1,803 769 1,034 122 295 287 234 1 281 583 352 231 29 15 124 8 116
Загальна кількість дітей на території обслуговування ІРЦ на дату створення звіту: усього (2-18 років)  21,393  (22), з них віком 2-5  5,020  (23), віком 6-18 років  16,373  (24).
 
* ІРЦ – інклюзивно-ресурсний центр;
   ЗЗСО – заклад загальної середньої освіти;
   ЗДО – заклад дошкільної освіти;
   ЗППТО – заклад професійної (професійно-технічної) освіти;
   ЗВО – заклад вищої освіти;
   ЗФПО – заклад фахової передвищої освіти.
 
Розділ II. Кадрове забезпечення ІРЦ
Назва показника
рядка
Кількість
працівників, осіб
З них (з графи 1)
Кількість вакантних посад
(число ставок), одиниць
Загальна кількість ставок,
одиниць
працюють
за сумісництвом
жінки
спеціалісти
вищої категорії
спеціалісти
1 категорії
спеціалісти
2 категорії
спеціалісти
без категорії
мають стаж
до 5 років
мають стаж
від 5 до 10 років
мають стаж
від 10 до 20 років
мають стаж
20 років і більше
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Педагогічні працівники, усього (сума рядків 02-05, 09) 01 15 4 14 5 5 2 3 1 5 6 3 2.36 12.50
Директор 02 1 1 1 1.00
Практичні психологи 03 6 6 4 1 1 3 3 6.00
Вчителі-логопеди 04 3 1 3 1 1 1 1 1 1 0.75 2.25
Вчителі-дефектологи (сума рядків 06-08) 05 4 3 4 3 1 1 1 2 1.11 2.25
сурдопедагоги 06 1 1 1 1 1 0.00 0.50
олігофренопедагоги 07 2 1 2 1 1 1 1 0.75 1.25
тифлопедагоги 08 1 1 1 1 1 0.36 0.50
Вчителі-реабілітологи 09 1 1 1 1 0.50 1.00
Непедагогічні працівники, усього (сума рядків 11-15) 10 10 1 5 4 1 1 4 10.50
Бухгалтер 11 2 2 2 2.00
Водій 12
Медична сестра 13 1 1 1 1.00
Прибиральниця 14 1 1 1 1.00
Інші 15 6 1 1 2 1 3 6.50
Усього (сума рядків 01, 10) 16 25 5 19 5 5 2 3 5 6 7 7 2.36 23.00
 
Розділ III. Відомості про приміщення
Назва показника
рядка
Усього
A Б 1
Загальна площа окремого приміщення ІРЦ, м2 01
Площа ІРЦ, розташованого у приміщенні закладу загальної середньої освіти, м2 02 326
Кількість приміщень ІРЦ, одиниць
директора 03 1
вчителя-логопеда 04 1
тифлопедагога 05
сурдопедагога 06
олігофренопедагога 07 1
практичного психолога 08 1
медичної сестри 09 1
обслуговувального персоналу 10 1
приймалень 11
ресурсних кімнат 12 1
для занять з лікувальної фізкультури 13 1
для проведення спільних засідань педагогічних
працівників центру
14 1
для проведення групових психолого-педагогічних занять 15 1
спеціально обладнаних (відповідно до вимог ДБН)
туалетних кімнат для осіб з особливими потребами
16 1
Кількість ліфтів, одиниць 17
Кількість підйомників, одиниць 18
Кількість поверхів в основній будівлі, одиниць 19 2
Наявність в ІРЦ опалення
("1" – якщо центральне / власна котельня, "2" – якщо пічне)
20 1
Наявність в ІРЦ водогону
("1" – якщо так, "2" – якщо ні)
21 1
Водогону з гарячою водою 22
Каналізації 23 1
Пандусів і поручнів 24 1
До якого поверху є безперешкодний доступ осіб з особливими потребами (25)  1 .
Розділ IV. Відомості про використання інформаційних технологій та мультимедійного обладнання (одиниць)
Назва показника
рядка
Усього
A Б 1
Кількість комп’ютерів у закладі (усього) 01 14
З них: комп’ютерів стаціонарних 02
портативних комп’ютерів, ноутбуків 03 11
планшетів 04 3
підключено до мережі Інтернет 05 14
придбано за кошти бюджету 06 14
Кількість багатофункціональних пристроїв (принтер-сканер-копір) 07 3
Кількість ламінаторів 08 1
Кількість проекторів 09 1
Кількість інтерактивних сенсорних модулів 10
Кількість дошок-екранів жорстких 11 2
Наявність в ІРЦ системи відеоспостереження:
(1 – якщо є, 0 – якщо немає)
12 1
Розділ V. Відомості про використання корекційних засобів
та дидактичних матеріалів
Назва показника
рядка
Наявність
(1 - так, 0 - ні)
A Б 1
Комп’ютерні програми для корекційно-розвиткової роботи 01 1
Наочні матеріали (картки, таблички, моделі площинні
друковані, об’ємні, сюжетні малюнки тощо)
02 1
Моделі звукові та інтерактивні 03 1
Дидактичні розвивальні ігри (лото, конструктори, пірамідки,
мозаїки, пазли тощо), іграшкові набори (ляльки, м’які іграшки,
посуд, медичні інструменти,
господарські інструменти, моделі
транспортних засобів тощо)
04 1
Пісочниця з підсвіткою для пісочної терапії 05 1
Комплекти логопедичних інструментів для постановки звуків 06 1
Навчально-методичні посібники 07 1
     Зайцев Сергій Володимирович 
(місце підпису керівника та/або особи, відповідальної за заповнення форми звітності)   (П.І.Б.)
телефон  57-31-37  електронна пошта  ircpoltava@ukr.net