Будь ласка, для друку використовуйте PDF версію звіту.
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
05 серпня 2019 року № 1069
ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ
інклюзивно-ресурсного центру
за 2022 рік
Подають: Терміни подання:
Інклюзивно-ресурсні центри - структурним підрозділам з питань діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів органів управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій

Структурні підрозділи з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою
обласних, Київської міської державних адміністрацій – Міністерству освіти і науки України
не пізніше
15 лютого

не пізніше
25 лютого
Форма № 1-ІРЦ
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
05 серпня 2019 року № 1069
(за погодженням з Держстатом)
Респондент:
Найменування Інклюзивно-ресурсний центр №7 Подільського району м. Києва
 
Місцезнаходження 04080, м.Київ, Подільський район, Цимлянський, 2 
  
(поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офісу)
Тип районний у місті
(районний, міський, районний у місті, ОТГ)
Підпорядкування Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністації
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 4 2 6 9 1 1 7 4
 
Розділ I. Контингент дітей з особливими освітніми потребами (осіб)
Назва показника
рядка
Загальна кількість дітей,які пройшли
комплексну психолого-педагогічну оцінку
розвитку в ІРЦ*
Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ*
яким корекційно-розвиткові послуги
надаються фахівцями ІРЦ
(з графи 2)
Кількість дітей,
які пройшли
повторну оцінку
усього
від 2 до 5 років
від 6 до 18 років
з них
усього
від 2 до 5 років
від 6 до 18 років
здобувають освіту в інклюзивних
групах ЗДО*,
(з графи 3)
здобувають освіту в спеціальних
групах ЗДО*,
(з графи 3)
здобувають освіту в інклюзивних
класах ЗЗСО*,
(з графи 4)
здобувають освіту в спеціальних
класах ЗЗСО*,
(з графи 4)
здобувають освіту за
індивідуальноюформою
(з графи 4)
здобувають загальну середню
освіту в ЗППТО*,
(з графи 4)
здобувають загальну середню
освіту в ЗФПО,ЗВО*,
(з графи 4)
здобувають освіту в спеціальних
ЗЗСО*
(з графи 4)
не навчаються
з інвалідністю, (з графи 2)
усього (з графи 2)
від 2 до 5 років (з графи 3)
від 6 до 18 років (з графи 4)
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
З порушеннями зору 01 36 335 264 71 23 207 8 46 51 34 17 48 30 18
у
тому
числі
зі сліпотою
02 1 2 1 1 2 1 1 1
зі зниженим
зором
03 35 333 263 70 23 207 8 46 49 33 16
З порушеннями слуху 04 4 28 3 25 2 7 1 15 3 1 2
у тому числі з глухотою 05 1 1 1 1
зі зниженим
слухом
06 4 27 3 24 2 7 1 15 2 1 1 4 3 3
Зі сліпоглухотою 07
З порушенням
опорно-рухового
апарату
08 3 11 2 9 1 4 2 4 1 3 7
у
тому
числі
збережений
інтелект
09 3 9 1 8 1 4 2 2 2 5 1
з
інтелектуальними
порушеннями
10 2 1 1 2 1 1 2
З тяжкими
порушеннями
мовлення
11 256 1,163 540 623 143 314 456 153 97 83 14 16
З розладами
аутистичного
спектра
12 53 68 42 26 31 26 11 11 17 14
 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Із затримкою
психічного розвитку
13 40 131 52 79 10 15 53 6 20 27 27 12 2 10
З порушеннями
інтелектуального
розвитку
14 14 70 8 62 2 20 25 23 6 17 11 11
у
тому
числі
легкого
ступеня
15 1 40 5 35 2 10 16 12 3 9 5 1 4
помірного
ступеня
16 6 22 3 19 5 9 8 3 5 9 1 4 4
тяжкого
ступеня
17 7 8 8 5 3 3 2 2
глибокого
ступеня
18
Із складними
порушеннями
розвитку
19 3 109 41 68 15 25 13 3 47 6 1 5 13 2 4 4 16
Кількість осіб, які
пройшли комплексну психолого-
педагогічну оцінку
розвитку та у яких не
виявлено особливих
освітніх потреб
20 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Усього (сума рядків
01, 04, 07, 08, 11-14,
19-20)
21 419 1,915 952 963 225 563 587 11 1 306 222 164 58 37 32 75 36 55
Загальна кількість дітей на території обслуговування ІРЦ на дату створення звіту: усього (2-18 років)  37,820  (22), з них віком 2-5  9,072  (23), віком 6-18 років  28,748  (24).
 
* ІРЦ – інклюзивно-ресурсний центр;
   ЗЗСО – заклад загальної середньої освіти;
   ЗДО – заклад дошкільної освіти;
   ЗППТО – заклад професійної (професійно-технічної) освіти;
   ЗВО – заклад вищої освіти;
   ЗФПО – заклад фахової передвищої освіти.
 
Розділ II. Кадрове забезпечення ІРЦ
Назва показника
рядка
Кількість
працівників, осіб
З них (з графи 1)
Кількість вакантних посад
(число ставок), одиниць
Загальна кількість ставок,
одиниць
працюють
за сумісництвом
жінки
спеціалісти
вищої категорії
спеціалісти
1 категорії
спеціалісти
2 категорії
спеціалісти
без категорії
мають стаж
до 5 років
мають стаж
від 5 до 10 років
мають стаж
від 10 до 20 років
мають стаж
20 років і більше
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Педагогічні працівники, усього (сума рядків 02-05, 09) 01 17 5 15 13 2 2 2 1 5 9 1.50 16.00
Директор 02 1 1 1 1 0.00 1.00
Практичні психологи 03 4 2 4 3 1 1 3 0.00 4.50
Вчителі-логопеди 04 5 5 4 1 1 1 3 5.00
Вчителі-дефектологи (сума рядків 06-08) 05 5 3 5 5 2 3 1.50 3.50
сурдопедагоги 06 1 1 1 1 1 0.50 0.50
олігофренопедагоги 07 3 1 3 3 2 1 0.50 2.50
тифлопедагоги 08 1 1 1 1 1 0.50 0.50
Вчителі-реабілітологи 09 2 2 2 2.00
Непедагогічні працівники, усього (сума рядків 11-15) 10 6 3 6 1.50 5.50
Бухгалтер 11 2 1 2 1.00
Водій 12 0.00
Медична сестра 13 1.00 1.00
Прибиральниця 14 1 1 1 0.50
Інші 15 3 1 3 0.50 3.00
Усього (сума рядків 01, 10) 16 23 8 21 13 2 2 2 1 5 9 3.00 21.50
 
Розділ III. Відомості про приміщення
Назва показника
рядка
Усього
A Б 1
Загальна площа окремого приміщення ІРЦ, м2 01 274
Площа ІРЦ, розташованого у приміщенні закладу загальної середньої освіти, м2 02 210
Кількість приміщень ІРЦ, одиниць
директора 03 23
вчителя-логопеда 04 45
тифлопедагога 05 18
сурдопедагога 06 19
олігофренопедагога 07 19
практичного психолога 08 45
медичної сестри 09 18
обслуговувального персоналу 10 18
приймалень 11 32
ресурсних кімнат 12 56
для занять з лікувальної фізкультури 13 65
для проведення спільних засідань педагогічних
працівників центру
14 59
для проведення групових психолого-педагогічних занять 15 40
спеціально обладнаних (відповідно до вимог ДБН)
туалетних кімнат для осіб з особливими потребами
16 26
Кількість ліфтів, одиниць 17
Кількість підйомників, одиниць 18
Кількість поверхів в основній будівлі, одиниць 19 2
Наявність в ІРЦ опалення
("1" – якщо центральне / власна котельня, "2" – якщо пічне)
20 1
Наявність в ІРЦ водогону
("1" – якщо так, "2" – якщо ні)
21 1
Водогону з гарячою водою 22 2
Каналізації 23 1
Пандусів і поручнів 24 1
До якого поверху є безперешкодний доступ осіб з особливими потребами (25)  1 .
Розділ IV. Відомості про використання інформаційних технологій та мультимедійного обладнання (одиниць)
Назва показника
рядка
Усього
A Б 1
Кількість комп’ютерів у закладі (усього) 01 11
З них: комп’ютерів стаціонарних 02 9
портативних комп’ютерів, ноутбуків 03 2
планшетів 04
підключено до мережі Інтернет 05 11
придбано за кошти бюджету 06 11
Кількість багатофункціональних пристроїв (принтер-сканер-копір) 07 3
Кількість ламінаторів 08 1
Кількість проекторів 09 1
Кількість інтерактивних сенсорних модулів 10
Кількість дошок-екранів жорстких 11 2
Наявність в ІРЦ системи відеоспостереження:
(1 – якщо є, 0 – якщо немає)
12 1
Розділ V. Відомості про використання корекційних засобів
та дидактичних матеріалів
Назва показника
рядка
Наявність
(1 - так, 0 - ні)
A Б 1
Комп’ютерні програми для корекційно-розвиткової роботи 01
Наочні матеріали (картки, таблички, моделі площинні
друковані, об’ємні, сюжетні малюнки тощо)
02 1
Моделі звукові та інтерактивні 03 1
Дидактичні розвивальні ігри (лото, конструктори, пірамідки,
мозаїки, пазли тощо), іграшкові набори (ляльки, м’які іграшки,
посуд, медичні інструменти,
господарські інструменти, моделі
транспортних засобів тощо)
04 1
Пісочниця з підсвіткою для пісочної терапії 05 1
Комплекти логопедичних інструментів для постановки звуків 06 1
Навчально-методичні посібники 07 1
     Нікітюк Ольга Олександрівна 
(місце підпису керівника та/або особи, відповідальної за заповнення форми звітності)   (П.І.Б.)
телефон  (096) 624 35 12  електронна пошта  irc7@ukr.net