Будь ласка, для друку використовуйте PDF версію звіту.
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
05 серпня 2019 року № 1069
ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ
інклюзивно-ресурсного центру
за 2022 рік
Подають: Терміни подання:
Інклюзивно-ресурсні центри - структурним підрозділам з питань діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів органів управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій

Структурні підрозділи з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою
обласних, Київської міської державних адміністрацій – Міністерству освіти і науки України
не пізніше
15 лютого

не пізніше
25 лютого
Форма № 1-ІРЦ
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
05 серпня 2019 року № 1069
(за погодженням з Держстатом)
Респондент:
Найменування Доманівський інклюзивно-ресурсний центр Доманівської селищної ради Миколаївської області
 
Місцезнаходження 56401, Миколаївська область, Доманівський район, смт Доманівка, Космонавтів, 7 
  
(поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офісу)
Тип ОТГ
(районний, міський, районний у місті, ОТГ)
Підпорядкування відділ освіти, культури, молоді та спорту Доманівської селищної ради
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 4 2 2 5 5 0 1 9
 
Розділ I. Контингент дітей з особливими освітніми потребами (осіб)
Назва показника
рядка
Загальна кількість дітей,які пройшли
комплексну психолого-педагогічну оцінку
розвитку в ІРЦ*
Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ*
яким корекційно-розвиткові послуги
надаються фахівцями ІРЦ
(з графи 2)
Кількість дітей,
які пройшли
повторну оцінку
усього
від 2 до 5 років
від 6 до 18 років
з них
усього
від 2 до 5 років
від 6 до 18 років
здобувають освіту в інклюзивних
групах ЗДО*,
(з графи 3)
здобувають освіту в спеціальних
групах ЗДО*,
(з графи 3)
здобувають освіту в інклюзивних
класах ЗЗСО*,
(з графи 4)
здобувають освіту в спеціальних
класах ЗЗСО*,
(з графи 4)
здобувають освіту за
індивідуальноюформою
(з графи 4)
здобувають загальну середню
освіту в ЗППТО*,
(з графи 4)
здобувають загальну середню
освіту в ЗФПО,ЗВО*,
(з графи 4)
здобувають освіту в спеціальних
ЗЗСО*
(з графи 4)
не навчаються
з інвалідністю, (з графи 2)
усього (з графи 2)
від 2 до 5 років (з графи 3)
від 6 до 18 років (з графи 4)
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
З порушеннями зору 01 1 6 6 2 1 3 3 3 2 2
у
тому
числі
зі сліпотою
02
зі зниженим
зором
03 1 6 6 2 1 3 3 3 2 2
З порушеннями слуху 04 1 1 1 1
у тому числі з глухотою 05 1 1 1 1
зі зниженим
слухом
06
Зі сліпоглухотою 07
З порушенням
опорно-рухового
апарату
08 3 27 27 1 24 2 2 27 3 7 7
у
тому
числі
збережений
інтелект
09 3 19 19 1 16 2 2 19 3 5 5
з
інтелектуальними
порушеннями
10 8 8 8 8 2 2
З тяжкими
порушеннями
мовлення
11 20 98 27 71 16 82 11 71 20 7 5 2
З розладами
аутистичного
спектра
12 2 8 1 7 7 1 1 8 2 5 1 4
 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Із затримкою
психічного розвитку
13 7 77 1 76 30 28 19 1 18 2 24 24
З порушеннями
інтелектуального
розвитку
14 31 143 143 21 6 107 9 9 6 29 70 70
у
тому
числі
легкого
ступеня
15 29 137 137 21 6 101 9 9 29 66 66
помірного
ступеня
16 2 6 6 6 6 4 4
тяжкого
ступеня
17
глибокого
ступеня
18
Із складними
порушеннями
розвитку
19 2 8 8 8 8 4 4
Кількість осіб, які
пройшли комплексну психолого-
педагогічну оцінку
розвитку та у яких не
виявлено особливих
освітніх потреб
20 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Усього (сума рядків
01, 04, 07, 08, 11-14,
19-20)
21 70 368 29 339 16 54 7 175 116 13 103 53 56 119 6 113
Загальна кількість дітей на території обслуговування ІРЦ на дату створення звіту: усього (2-18 років)  3,047  (22), з них віком 2-5  540  (23), віком 6-18 років  2,507  (24).
 
* ІРЦ – інклюзивно-ресурсний центр;
   ЗЗСО – заклад загальної середньої освіти;
   ЗДО – заклад дошкільної освіти;
   ЗППТО – заклад професійної (професійно-технічної) освіти;
   ЗВО – заклад вищої освіти;
   ЗФПО – заклад фахової передвищої освіти.
 
Розділ II. Кадрове забезпечення ІРЦ
Назва показника
рядка
Кількість
працівників, осіб
З них (з графи 1)
Кількість вакантних посад
(число ставок), одиниць
Загальна кількість ставок,
одиниць
працюють
за сумісництвом
жінки
спеціалісти
вищої категорії
спеціалісти
1 категорії
спеціалісти
2 категорії
спеціалісти
без категорії
мають стаж
до 5 років
мають стаж
від 5 до 10 років
мають стаж
від 10 до 20 років
мають стаж
20 років і більше
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Педагогічні працівники, усього (сума рядків 02-05, 09) 01 4 4 1 3 2 2 4.00 8.00
Директор 02 1 1 1 1 1.00
Практичні психологи 03 1 1 1 1 1.00 2.00
Вчителі-логопеди 04 1 1 1 1 1.00 2.00
Вчителі-дефектологи (сума рядків 06-08) 05 2.00 2.00
сурдопедагоги 06 0.00
олігофренопедагоги 07 2.00 2.00
тифлопедагоги 08 0.00
Вчителі-реабілітологи 09 1 1 1 1 1.00
Непедагогічні працівники, усього (сума рядків 11-15) 10 1 1 1 1.00
Бухгалтер 11 1 1 1 1.00
Водій 12
Медична сестра 13
Прибиральниця 14
Інші 15
Усього (сума рядків 01, 10) 16 5 5 1 3 2 3 4.00 9.00
 
Розділ III. Відомості про приміщення
Назва показника
рядка
Усього
A Б 1
Загальна площа окремого приміщення ІРЦ, м2 01
Площа ІРЦ, розташованого у приміщенні закладу загальної середньої освіти, м2 02 115
Кількість приміщень ІРЦ, одиниць
директора 03 1
вчителя-логопеда 04 1
тифлопедагога 05
сурдопедагога 06
олігофренопедагога 07
практичного психолога 08
медичної сестри 09
обслуговувального персоналу 10
приймалень 11
ресурсних кімнат 12 1
для занять з лікувальної фізкультури 13
для проведення спільних засідань педагогічних
працівників центру
14 1
для проведення групових психолого-педагогічних занять 15 1
спеціально обладнаних (відповідно до вимог ДБН)
туалетних кімнат для осіб з особливими потребами
16
Кількість ліфтів, одиниць 17
Кількість підйомників, одиниць 18
Кількість поверхів в основній будівлі, одиниць 19 1
Наявність в ІРЦ опалення
("1" – якщо центральне / власна котельня, "2" – якщо пічне)
20 1
Наявність в ІРЦ водогону
("1" – якщо так, "2" – якщо ні)
21 1
Водогону з гарячою водою 22
Каналізації 23 1
Пандусів і поручнів 24
До якого поверху є безперешкодний доступ осіб з особливими потребами (25)  1 .
Розділ IV. Відомості про використання інформаційних технологій та мультимедійного обладнання (одиниць)
Назва показника
рядка
Усього
A Б 1
Кількість комп’ютерів у закладі (усього) 01 8
З них: комп’ютерів стаціонарних 02 4
портативних комп’ютерів, ноутбуків 03 2
планшетів 04 2
підключено до мережі Інтернет 05 8
придбано за кошти бюджету 06 7
Кількість багатофункціональних пристроїв (принтер-сканер-копір) 07 2
Кількість ламінаторів 08 2
Кількість проекторів 09 1
Кількість інтерактивних сенсорних модулів 10 3
Кількість дошок-екранів жорстких 11 1
Наявність в ІРЦ системи відеоспостереження:
(1 – якщо є, 0 – якщо немає)
12
Розділ V. Відомості про використання корекційних засобів
та дидактичних матеріалів
Назва показника
рядка
Наявність
(1 - так, 0 - ні)
A Б 1
Комп’ютерні програми для корекційно-розвиткової роботи 01 1
Наочні матеріали (картки, таблички, моделі площинні
друковані, об’ємні, сюжетні малюнки тощо)
02 1
Моделі звукові та інтерактивні 03 1
Дидактичні розвивальні ігри (лото, конструктори, пірамідки,
мозаїки, пазли тощо), іграшкові набори (ляльки, м’які іграшки,
посуд, медичні інструменти,
господарські інструменти, моделі
транспортних засобів тощо)
04 1
Пісочниця з підсвіткою для пісочної терапії 05 1
Комплекти логопедичних інструментів для постановки звуків 06 1
Навчально-методичні посібники 07 1
     Журбенко Ірина Олександрівна 
(місце підпису керівника та/або особи, відповідальної за заповнення форми звітності)   (П.І.Б.)
телефон  (0512) 9-17-96  електронна пошта  domanirc@gmail.com