Будь ласка, для друку використовуйте PDF версію звіту.
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
05 серпня 2019 року № 1069
ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ
інклюзивно-ресурсного центру
за 2021 рік
Подають: Терміни подання:
Інклюзивно-ресурсні центри - структурним підрозділам з питань діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів органів управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій

Структурні підрозділи з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою
обласних, Київської міської державних адміністрацій – Міністерству освіти і науки України
не пізніше
15 лютого

не пізніше
25 лютого
Форма № 1-ІРЦ
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
05 серпня 2019 року № 1069
(за погодженням з Держстатом)
Респондент:
Найменування Комунальна установа "Пологівський інклюзивно-ресурсний центр" Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області
 
Місцезнаходження 70615, Запорізька область, Центральна, 188 
  
(поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офісу)
Тип ОТГ
(районний, міський, районний у місті, ОТГ)
Підпорядкування Пологівська міська рада
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 4 2 1 6 5 8 5 8
 
Розділ I. Контингент дітей з особливими освітніми потребами (осіб)
Назва показника
рядка
Загальна кількість дітей,які пройшли
комплексну психолого-педагогічну оцінку
розвитку в ІРЦ*
Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ*
яким корекційно-розвиткові послуги
надаються фахівцями ІРЦ
(з графи 2)
Кількість дітей,
які пройшли
повторну оцінку
усього
від 2 до 5 років
від 6 до 18 років
з них
усього
від 2 до 5 років
від 6 до 18 років
здобувають освіту в інклюзивних
групах ЗДО*,
(з графи 3)
здобувають освіту в спеціальних
групах ЗДО*,
(з графи 3)
здобувають освіту в інклюзивних
класах ЗЗСО*,
(з графи 4)
здобувають освіту в спеціальних
класах ЗЗСО*,
(з графи 4)
здобувають освіту за
індивідуальноюформою
(з графи 4)
здобувають загальну середню
освіту в ЗППТО*,
(з графи 4)
здобувають загальну середню
освіту в ЗФПО,ЗВО*,
(з графи 4)
здобувають освіту в спеціальних
ЗЗСО*
(з графи 4)
не навчаються
з інвалідністю, (з графи 2)
усього (з графи 2)
від 2 до 5 років (з графи 3)
від 6 до 18 років (з графи 4)
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
З порушеннями зору 01 1 3 2 1
у
тому
числі
зі сліпотою
02
зі зниженим
зором
03 2 1 1 1
З порушеннями слуху 04 2 12 4 6 2 4 1
у тому числі з глухотою 05
зі зниженим
слухом
06 4 6 2 4 1
Зі сліпоглухотою 07
З порушенням
опорно-рухового
апарату
08 3 22 7 15 2 5 2 4
у
тому
числі
збережений
інтелект
09 6 9 2 2 4
з
інтелектуальними
порушеннями
10 1 6 5
З тяжкими
порушеннями
мовлення
11 27 84 52 32 8 5 12 2 14 5 6 28
З розладами
аутистичного
спектра
12 3 11 4 7 3 1 3
 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Із затримкою
психічного розвитку
13 23 223 91 132 2 2 60 4 13 6 14
З порушеннями
інтелектуального
розвитку
14 36 145 12 133 3 56 6 30 1 5 3 2
у
тому
числі
легкого
ступеня
15 8 123 3 49 4 29 3 3 2 2
помірного
ступеня
16 4 10 7 2 1 1 2
тяжкого
ступеня
17
глибокого
ступеня
18
Із складними
порушеннями
розвитку
19 2 17 5 12 2 2 2 7 5
Кількість осіб, які
пройшли комплексну психолого-
педагогічну оцінку
розвитку та у яких не
виявлено особливих
освітніх потреб
20 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Усього (сума рядків
01, 04, 07, 08, 11-14,
19-20)
21 122 517 175 339 20 7 136 3 14 57 5 1 30 58 2
Загальна кількість дітей на території обслуговування ІРЦ на дату створення звіту: усього (2-18 років)  6,304  (22), з них віком 2-5  1,352  (23), віком 6-18 років  4,952  (24).
 
* ІРЦ – інклюзивно-ресурсний центр;
   ЗЗСО – заклад загальної середньої освіти;
   ЗДО – заклад дошкільної освіти;
   ЗППТО – заклад професійної (професійно-технічної) освіти;
   ЗВО – заклад вищої освіти;
   ЗФПО – заклад фахової передвищої освіти.
 
Розділ II. Кадрове забезпечення ІРЦ
Назва показника
рядка
Кількість
працівників, осіб
З них (з графи 1)
Кількість вакантних посад
(число ставок), одиниць
Загальна кількість ставок,
одиниць
працюють
за сумісництвом
жінки
спеціалісти
вищої категорії
спеціалісти
1 категорії
спеціалісти
2 категорії
спеціалісти
без категорії
мають стаж
до 5 років
мають стаж
від 5 до 10 років
мають стаж
від 10 до 20 років
мають стаж
20 років і більше
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Педагогічні працівники, усього (сума рядків 02-05, 09) 01 4 6 1 4 2 1 2 3 2.00 7.00
Директор 02 1 1 1 1 1.00
Практичні психологи 03 1 1 1 1 1.00 2.00
Вчителі-логопеди 04 1 1 2 1 1.00 2.00
Вчителі-дефектологи (сума рядків 06-08) 05 1 2 1 1 2 1.50
сурдопедагоги 06
олігофренопедагоги 07 1 1 2 1 1 2 1.50
тифлопедагоги 08
Вчителі-реабілітологи 09 1 1 1 1 0.50
Непедагогічні працівники, усього (сума рядків 11-15) 10 1 2 1 1.33
Бухгалтер 11 1 1 1 1.00
Водій 12
Медична сестра 13
Прибиральниця 14 1 0.33
Інші 15
Усього (сума рядків 01, 10) 16 5 8 1 4 2 1 2 4 2.00 8.33
 
Розділ III. Відомості про приміщення
Назва показника
рядка
Усього
A Б 1
Загальна площа окремого приміщення ІРЦ, м2 01
Площа ІРЦ, розташованого у приміщенні закладу загальної середньої освіти, м2 02 124
Кількість приміщень ІРЦ, одиниць
директора 03 1
вчителя-логопеда 04 1
тифлопедагога 05
сурдопедагога 06
олігофренопедагога 07 1
практичного психолога 08 1
медичної сестри 09
обслуговувального персоналу 10
приймалень 11 1
ресурсних кімнат 12 1
для занять з лікувальної фізкультури 13 1
для проведення спільних засідань педагогічних
працівників центру
14
для проведення групових психолого-педагогічних занять 15
спеціально обладнаних (відповідно до вимог ДБН)
туалетних кімнат для осіб з особливими потребами
16
Кількість ліфтів, одиниць 17
Кількість підйомників, одиниць 18
Кількість поверхів в основній будівлі, одиниць 19 2
Наявність в ІРЦ опалення
("1" – якщо центральне / власна котельня, "2" – якщо пічне)
20 1
Наявність в ІРЦ водогону
("1" – якщо так, "2" – якщо ні)
21 1
Водогону з гарячою водою 22
Каналізації 23 1
Пандусів і поручнів 24 1
До якого поверху є безперешкодний доступ осіб з особливими потребами (25)   .
Розділ IV. Відомості про використання інформаційних технологій та мультимедійного обладнання (одиниць)
Назва показника
рядка
Усього
A Б 1
Кількість комп’ютерів у закладі (усього) 01 7
З них: комп’ютерів стаціонарних 02 1
портативних комп’ютерів, ноутбуків 03 6
планшетів 04
підключено до мережі Інтернет 05 7
придбано за кошти бюджету 06 6
Кількість багатофункціональних пристроїв (принтер-сканер-копір) 07 2
Кількість ламінаторів 08 1
Кількість проекторів 09
Кількість інтерактивних сенсорних модулів 10
Кількість дошок-екранів жорстких 11
Наявність в ІРЦ системи відеоспостереження:
(1 – якщо є, 0 – якщо немає)
12
Розділ V. Відомості про використання корекційних засобів
та дидактичних матеріалів
Назва показника
рядка
Наявність
(1 - так, 0 - ні)
A Б 1
Комп’ютерні програми для корекційно-розвиткової роботи 01
Наочні матеріали (картки, таблички, моделі площинні
друковані, об’ємні, сюжетні малюнки тощо)
02 1
Моделі звукові та інтерактивні 03
Дидактичні розвивальні ігри (лото, конструктори, пірамідки,
мозаїки, пазли тощо), іграшкові набори (ляльки, м’які іграшки,
посуд, медичні інструменти,
господарські інструменти, моделі
транспортних засобів тощо)
04 1
Пісочниця з підсвіткою для пісочної терапії 05 1
Комплекти логопедичних інструментів для постановки звуків 06 1
Навчально-методичні посібники 07 1
     Тоцька Юлія Олегівна 
(місце підпису керівника та/або особи, відповідальної за заповнення форми звітності)   (П.І.Б.)
телефон  0661266774  електронна пошта  pologi.irc@ukr.net